Personvern

Personvernerklæring

Når du registrerer deg for å handle hos Pet Shop Girls godtar du at vi kan bruke disse opplysningene til å fullføre våre forpliktelser ovenfor deg, samt gi deg best mulig service. Opplysningene vil ikke bli benyttet til annet, eller av andre parter enn tiltenkt. Ønsker du å gjøre endringer i noen av opplysningene, kan du logge inn og endre dette i nettbutikken.

COOKIES
Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies for en best mulig kjøpsopplevelse. En cookie er data som lagres i din nettleser for at nettsiden skal kjenne deg igjen fra side til side og besøk til besøk.

PERSONOPPLYSNINGER
Navn, adresse- og kontaktopplysninger er nødvendig for å kunne sende din og kontakte deg hvis det skulle være behov. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskap og for eventuell returhåndtering. Historikken slettes ikke og er tilgjengelig på «Min side».
Din informasjon overlates kun til andre parter med relevans, slik som speditør og regnskapsfører. Din informasjon vil ikke overlates til utenforstående parter, eller benyttes til annet enn forhold relevant til leveransen.

BETALING MED KORT
Kortinformasjonen blir kryptert og lagres ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av belastning og evt. kreditering. Informasjonen du oppgir ved nettbetaling vil kun være knyttet til din kundekonto. Informasjonen er lagret i henhold til gjeldende lover